Szkolenia
z Piotrem Tymochowiczem
i trenerami

Współcześnie nie ma możliwości zrobienia kariery, osiągania sukcesów jakichkolwiek czy na nadzieję na skuteczną aktywność, jeśli nie potrafimy budować relacji i zarządzać nimi. Całą potęgę amerykańskiego stylu bycia w biznesie zbudowano na raptem pięciu lub sześciu narzędziach Komunikatu Otwartego.

Szkolenia z Komunikatu OtwartegoSzkolenie Komunikat Otwarty w praktyce

4 dni spotkań po około 60 minut dziennie (od poniedziałku do czwartku)

Dostęp do nagrań wideo z webinarów nawet miesiąc po zakończeniu szkolenia

Wiedza praktyczna
i teoretyczna z zakresu
10 narzędzi
Komunikatu Otwartego

Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania szkolenia.

Czas trwania: 4 dni

599zł

Szkolenie Biznesowe z Komunikatu Otwartego

7 dni szkolenia po 45-60 minut dziennie (przez 2 tygodnie od pn. do pt.)

Dostęp do nagrań wideo z webinarów nawet miesiąc po zakończeniu szkolenia

Wiedza praktyczna
i teoretyczna z zakresu
14 narzędzi
Komunikatu Otwartego

Podręcznik w formie e-booka zawierający podstawową wiedzę i umożliwiający dalsze ćwiczenia po zakończeniu szkolenia

Dostęp do wiedzy i przykładów zastosowania 50 narzędzi Komunikatu Otwartego

Dostęp do prezentacji i materiałów szkoleniowych

Czas trwania: 7 dni

980zł

Szkolenie eksperckie z Komunikatu Otwartego

Możliwość ubiegania się o licencję na prowadzenie certyfikowanych szkoleń po ukończeniu kursu dodatkowego.

15 dni szkolenia po około 45-60 minut dziennie (przez 3 tygodnie od pn. do pt.)

Dostęp do nagrań wideo z webinarów nawet miesiąc po zakończeniu szkolenia

Wiedza praktyczna
i teoretyczna z zakresu
50 narzędzi
Komunikatu Otwartego

Wiedza praktyczna i teoretyczna z zakresu Komunikatu Otwartego oraz dobrych praktyk organizowania szkoleń

2 podręczniki w formie e-booków zawierające podstawową i zaawansowaną (nieopublikowaną jeszcze powszechnie wiedzę) umożliwiające dalsze ćwiczenia po zakończeniu szkolenia

Webinary z Teorii Struktur 1x w tygodniu dla zainteresowanych oraz dodatkowe warsztaty z trenerami (2x w tygodniu przez miesiąc po zakończeniu szkolenia)

UWAGA! TYLKO dla uczestników tego szkolenia:

Możliwość ukończenia szkolenia uzupełniającego i po zdaniu egzaminu otrzymania licencji certyfikowanego Trenera Komunikatu Otwartego.

Czas trwania: 15 dni

2899zł

Szkolenia specjalneKambodża - RAJ (nie tylko podatkowy). Szkolenie krok po kroku.


Termin szkolenia: sobota 21.08.2021
Chcesz zabezpieczyć swój biznes? Nie czujesz się bezpiecznie w swojej ojczyźnie ?
A może chcesz płacić podatki w wysokości 3%? Jeżeli tak, to poniższe szkolenie jest właśnie dla Ciebie!
Polska to kraj urzędniczego bezprawia. Tu państwo jak chce to przejmuje prywatny bank, a prokurator korzystając z klauzuli rozszerzonej konfiskaty zajmuje przepisany na inne osoby majątek. W Polsce bezprawie sięga szczytów władzy. Premier jedną – będącą w sprzeczności z Konstytucją - decyzją zamyka całe branże gospodarki. I to na miesiące. Pozbawia obywateli pracy i dochodów.
W Polsce urzędnicy skarbowi podczas kontroli popełniają błędy, czym rujnują często dorobek całego życia kontrolowanych. Potwierdziła to Najwyższa Izba Kontroli. W dokumencie „Kontrola w urzędach skarbowych i Ministerstwie Finansów napisano, że skomplikowany charakter przepisów prawa oraz częste jego zmiany mogą w dalszym ciągu stanowić główną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej”. W swoim raporcie NIK wskazała m.in. na dużą liczbę błędów popełnianych przez urzędników skarbowych.
Jak zatem chronić dorobek swój i swojej rodziny?
Można obrać drogę obywatelskiego nieposłuszeństwa. Wyjść na ulicę. Protestować. Otwierać zamknięte firmy i… czekać latami na sądowe rozstrzygnięcia.

Jest jednak inna droga.
Bezpieczniejsza i łatwiejsza. Można przenieść całość lub część swojej działalności gospodarczej do państwa, w którym system prawny oferuje korzystne formy opodatkowania dochodów, a ludzie są sympatyczni i serdeczni. Nie znający mowy nienawiści i hejtu. W tym miejscu zadbasz o przyszłość rodziny. Stworzysz jej znakomite możliwość pewnego i bezpiecznego rozwoju. Nie masz pojęcia gdzie jest takie miejsce?

Twoje nowe miejsce na Ziemi
znajduje się z dala od tzw. starego, skorumpowanego świata - od Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie jest także na samym końcu świata. To kraj, który nazywany jest coraz częściej Nową Szwajcarią Azji.

To Kambodża.

Czytaj więcej ->

Kambodża jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest monarcha wybierany przez tzw. "Radę Tronu". Władza wykonawcza znajduje się w rękach rządu (Królewski Rząd Kambodży), na czele którego stoi premier. Dzięki temu w tym kraju nie ma korupcji oraz jakiegokolwiek aparatu represji. To państwo, które pomaga i ufa swoim obywatelom. Kambodża choć przez ONZ uznawana za jedno z najsłabiej rozwiniętych, to obecnie jest najszybciej rozwijającym się państwem w Azji. Podobnie jak Polska w latach 90-tych. Dzięki pobudzeniu gospodarczemu nastroje mieszkańców (94% ludności stanowią Khmerzy) są bardzo dobre. A panujący tu klimat zwrotnikowo monsunowy powoduje, że średnia roczna temperatura wynosi 25C.

Minimalizacja obciążeń podatkowych
Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych są progresywne i wynoszą od 0% do 20%.
Stawka podatku od osób prawnych 0% 5% 10% 15% 20% podlega opodatkowaniu w Kambodży. Co ważne, Kambodża nie ma podatku od zysków kapitałowych. Standardowa stawka podatku od wartości dodanej (VAT) w Kambodży wynosi 10%. Jednak stawka VAT w wysokości 0% dotyczy branż wspierających, które dostarczają określone towary i usługi eksporterom. Przykładem tych branż są producenci odzieży, przemysł tekstylny i obuwniczy. Są także zachęty podatkowe dla MŚP. Właściciele MŚP mają do dyspozycji różne strategie podatkowe w celu podniesienia poziomu konkurencyjności produktów rolnych, takich jak bawełna, kenaf, cukier, palma, olej, guma, orzechy nerkowca, maniok i owoce. Dodatkowo udzielana jest promocja eksportu produktów MSP. Warto zdawać sobie sprawę, że jeśli jesteś rezydentem np. Singapuru to dochody uzyskiwane poza Singapurem nie podlegają opodatkowaniu!
Kambodżańska jurysdykcja zapewnia jedną z najsilniejszych na świecie ochronę tajemnicy bankowej.
Programowo nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi (m.in. urzędnikami oraz prokuratorami z Polski) w zakresie wymiany informacji na temat sytuacji finansowej swoich obywateli i korporacji. Bywa i tak, że kambodżańskie urzędy w ogóle nie oczekują od swoich spółek prowadzenia księgowości, a podatki płaci się dobrowolnie. Powoduje to, że żadne informacje na temat operacji prowadzonych przez takie spółki nie są ujawniane osobom trzecim. Bo takich informacji urzędy w Kambodży po prostu nie muszą posiadać.

Jeżeli martwisz się o edukację swoich dzieci,
to musisz wiedzieć, że Kambodża poczyniła ogromne postępy w nauczaniu. Od 2007 roku liczba dzieci zapisanych do programów przedszkolnych wzrosła ponad dwukrotnie. Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wzrosła z 82% w 1997 r. do ponad 97% w roku szkolnym 2017/18.
Medycyna w Kambodży jest na wysokim poziomie. Obok tradycyjnej, naturalnej medycyny powstały specjalistyczne kliniki. Warto powiedzieć, że stomatologia w Kambodży jest na najwyższym w Azji poziomie. Nowoczesne szpitale – często budowane przez Chińczyków – oferują najwyższy standard.

Wszystko to powoduje, że zamożni Chińczycy przyjeżdżają do Kambodży. Przywożą ze sobą duże pieniądze i nie chcą wracać do Chin.
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy szkolenie, które prowadzi osoba od lat na stałe mieszkająca w Kambodży.

Korzystając z naszego zamkniętego szkolenia dowiesz się:
1. W jaki sposób uzyskać rezydencję podatkową, a później także paszport.
2. Jak założyć konto bankowe.
3. W jaki sposób dokonać transferu swojego majątku.
4. Jak transferować pieniądze między zagranicznymi podmiotami kontrolowanymi/kontami prywatnymi za granicą a Polską. Mówiąc prościej: jak wypłacać pieniądze z zagranicznego konta w raju podatkowym, aby nie narazić się polskim urzędom/organom.

Dowiesz się o:
1. Założeniu firmy za granicą.
2. Założeniu konta za granicą.
3. Uzyskaniu rezydencji podatkowej.
4. Uzyskaniu paszportu
5. Współpracy biur księgowych, kancelarii prawnych, etc.

Cena szkolenia: 390 zł
Cena obejmuje: udział w szkoleniu online na platformie.
WAŻNE: Ze względu na charakter szkolenia nie będzie ono nagrywane.

390 zł149zł Zamów szkolenie

Negocjacje bez negocjacji (15 dni)


Szkolenie „Negocjacje bez Negocjacji” (NbN) jest bezpośrednią implikacją Uniwersalnej Teorii Struktur oraz Komunikatu Otwartego. Proponowane przez nas szkolenie jest w istocie REWOLUCJĄ w zakresie prowadzenia wszelkich rozmów biznesowych oraz negocjacji. Po szkoleniu spojrzysz na negocjacje z zupełnie nowej perspektywy. Dostrzeżesz jak ogromną ilość czasu można zaoszczędzić używając rozwiązania „NbN”. Przekonasz się, że wszelkie sztuczki i gry manipulacyjne, wszechobecne przecież przy każdym stole negocjacyjnym, nie będą miały w istocie żadnego zastosowania. Dowiesz się jak tworzyć „mapę oczekiwań”. UWAGA do skutecznego zastosowania NbN wystarczy, aby tylko jedna ze stron znała jego założenia, gdyż w każdej chwili można swoim partnerom zaproponować w Komunikacie Otwartym rozwiązanie „Negocjacje bez Negocjacji” i nauczyć ich nowego podejścia.

Ultraszybki Skan Osobowości (7 dni)


Jednym z najciekawszych szkoleń w naszej ofercie jest Ultraszybki Skan Osobowości (UPS). Szkolenie UPS, podobnie jak Komunikat Otwarty, jest naturalną konsekwencją Uniwersalnej Teorii Struktur, a to z kolei jest gwarancją jego najwyższej skuteczności na rynku. O jakość szkolenia zadba jego autor – Piotr Tymochowicz. Bogate doświadczenie, bezsporny geniusz oraz ogromna wiedza Piotra umożliwi Ci pełne poznanie oraz zdobycie pierwszych doświadczeń Ultraszybkiego Skaningu Osobowości. W trakcie tego szkolenia poznasz wszystkie typy osobowości – a jest ich aż 55 ! Zdobędziesz bezcenną wiedzę, która pozwoli Ci na przeprowadzenie skanu już w pierwszych sekundach rozmowy. Dowiesz się również, który typ osobowości wybrać, aby uzyskać najlepsze efekty w rozmowie. Nauczysz się odczytywać mocne i słabe strony swojego rozmówcy. Intensywne szkolenie UPS dedykowane jest dla każdego, kto chce podnieść swoją skuteczność w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za negocjacje, handel oraz rekrutację i ewaluację pracowników.

Terminy

Sprawdź najbliższe terminyZajęcia odbywają się zdalnie na platformie Zoom w małych grupach.
Aby poznać więcej szczegółów napisz do mnie na piotrtimur2019@gmail.com

Dlaczego warto?

W czym pomoże Ci "Komunikat Otwarty"Błyskawiczne

budowanie pozytywnych relacji między ludźmi

Budowanie

najwyższego stopnia wzajemnego zaufania

Zarządzanie

relacjami na wiele sposobów

Utrwalanie

powstałych relacji

Dowartościowanie ludzi

to, czego najbardziej potrzebują a niechętnie się do tego przyznają

Czym jest Komunikat Otwarty?

Czego się dowiesz?To model komunikacji międzyludzkiej oparty na tym, co wydaje się najbardziej potrzebne we współczesnym świecie.

To baza do wszystkich późniejszych pochodnych działań takich jak Teamwork, praca zespołowa, motywacja, sharing, współdzielenie, współpraca, wzajemne wsparcie oraz wszelkie strategie funkcjonowania organizacji w których aktywni są ludzie.

To postawy budowania zaufania i na tym gruncie społeczeństwa obywatelskiego. To także baza wszelkich debat, negocjacji, mediacji oraz technik wywierania wpływu – a ściślej nie-manipulatywnych form wywierania wpływu, czyli przeciwwaga do wszelkich manipulacji opisywanych przez Caldiniego na przykład czy socjotechnik NLP.

Komunikat Otwarty

wygrywa z nimi każdą konkurencję w miażdżącej skuteczności.

Współcześnie nie ma możliwości zrobienia kariery, osiągania sukcesów jakichkolwiek czy na nadzieję na skuteczną aktywność, jeśli nie potrafimy budować relacji i zarządzać nimi.

Całą potęgę amerykańskiego stylu bycia w biznesie zbudowano na raptem pięciu lub sześciu narzędziach Komunikatu Otwartego.

Nikt dotąd ani nie wyodrębnił ani nie sklasyfikował ani nie podał prostych recept na ich stosowanie. To pierwsza taka publikacja na świecie, klasyfikująca i opisująca 50 narzędzi Komunikacji Otwartej, jako pomysł autorski. Pomysł ten można łatwo rozszerzyć do kolejnych 50 narzędzi.

Jeśli pragniemy być skuteczni natychmiast od pierwszej lekcji Komunikatu Otwartego a nie po rocznym studiowaniu technik wywierania wpływu – to nie ma lepszych na świecie koncepcji.

Komunikat Otwarty może zastąpić wszystkie szkolenia z asertywności czy motywacji, włącznie z koncepcjami jak zdobyć pewność siebie.

Wbrew opiniom wielu psychologów nie trzeba przechodzić kursów szkoleń na asertywność, czy terapii na pewność siebie aby natychmiast być skutecznym bez potrzeby przebudowania swojej osobowości, bez potrzeby metamorfozy psychologicznej.

Można spokojnie pozostać sobą i stosować najbliższe nam narzędzia Komunikatu Otwartego.

Komunikat Otwarty

ma szansę być Rewolucją tak w świecie psychologii jak i w codziennym życiu każdego człowieka, który będzie go konsekwentnie stosować.

Komunikacja tego typu, może z powodzeniem zastąpić sztuczne pozy charyzmy, czy natchnione występy publiczne, ponieważ trafia natychmiast jednocześnie do serca i umysłu.

Komunikatu Otwartego – nic nie zastąpi a sam Komunikat może zastąpić wszelkie inne formy wpływania na ludzi.

Piotr Tymochowicz

O autorze

Poznaj Piotra TymochowiczaPiotr Tymochowicz

We współczesnym świecie można ryzykować zwariowanymi teoriami ale pod warunkiem, że mamy za sobą Uniwersytet Harvardzki lub przynajmniej pięć różnych tytułów naukowych. Na pewno, nie wówczas, gdy studiowaliśmy dla samego poznania ignorując wszelkie zasady formalizmu spełniania szkolnych kryteriów zaliczeń studiów a tym bardziej pisanie dyplomu.

Mogłem zrobić tylko jedno:

zaplanować sobie całe zestawy eksperymentów aby wszystko krok po kroku sprawdzić w praktyce.

I tak zostałem szkoleniowcem, PR’owcem, konsultantem wielu klientów pragnących zaistnieć w świecie polityki, wielkich finansów czy biznesów. Potem z trenera rozwoju osobistego przemieniłem się w spindoktora strategii wyborczych i doradcę wielu znanych polityków.

Łączyłem w ten sposób dwie rzeczy w jednym życiu. Po pierwsze mogłem dowolnie eksperymentować i sukcesywnie sprawdzać  lub modyfikować mój model a jednocześnie żyć z mojej pracy, która zapewniała mi coraz lepszy standard życia.

Stawało się tak z czasem, ponieważ zyskiwałem coraz większą renomę najskuteczniejszego stratega i szkoleniowca jednocześnie. Moi klienci nie zdawali sobie oczywiście sprawy z tego, że są istotną składową coraz to nowych eksperymentów. Ale nawet gdyby byli tego świadomi, to i tak interesowało ich tylko jedno skuteczność w naszych działaniach, zamieniająca się na wizję konkretnej kariery w ich starych albo nowych firmach, albo dostanie się do parlamentu polskiego, ukraińskiego lub europejskiego a czasem wygranie wyborów i pozostanie prezydentem czy premierem danego kraju.

Coraz liczniejsi moi klienci zostawali prezesami banków albo z sukcesami otwierali nowe firmy albo zostawali prezydentami danych krajów lub miast lub posłami różnych parlamentów.

Zaufaj sprawdzonej wiedzy!

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityka Cookies
X